Bize Ulaşın 0 (531) 893 88 28
Pazartesi — Cuma: 9:00 — 18:00
DAP ROYAL CENTER Altayçeşme Mah. Çamlı Sokak No:16 D/Blok Kat:15 D:55 Maltepe İSTANBUL

Almanya'da Eğitim

Onan Danışmanlık > Eğitim > Almanya’da Eğitim

ALMANYA DA EĞİTİM

Almanya, eğitim sisteminde profesyonel ve disiplinli bir yapıya sahiptir. Modern dünyaya adapte olacak, toplumsal yarar sağlayacak, bilim ve felsefenin öneminin farkında olacak ve her yönüyle üstün bir görüntü çizecek bireyler yetiştirmek amacıyla eğitimin her düzeyinde planlı ve programlı bir sistem güden Almanya, ilkokul, lise ve üniversite eğitiminde pek çok açıdan bireysel yeterlilikleri ön planda tutmaktadır. Sınava dayalı sistem yerine bireyin yeteneğine ve ilgi alanına göre bir yönlendirme yapılmaktadır. Yönlendirmede öğretmenin fikri ve kanaati de önemli bir yer tutmaktadır.

Almanya eğitim sistemi pek çok ülkeye göre oldukça farklı bir yapıya sahiptir. Ancak okullarının başarı durumu nedeniyle  uluslararası alanda kabul görmektedir. Almanya’da üniversite mezunu oranı diğer Avrupa Birliği ülkelerine göre düşüktür. Bunun sebebi liseden sonra devam edilen ve üniversite okumayı gerektirmeyen meslek edindirme programlarının özendirilmesi ve çok olmasıdır.

Almanya’da eğitim konusunda federal hükümetten çok 16 eyaletin kendi bünyelerinde yer alan karar verici kurumlar belirleyicidir. Yerel eğitim politikasından ötürü müfredatta eyaletler arası bazı farklılıklar görülebilmetedir.

Alman kamu okulları ücretsizdir. Bireylerden sosyal katkı amaçlı cüzi miktarlarda harç talep edilmektedir.

Alman eğitim sistemi şu şekilde özetlenebilir:

Okul Öncesi Eğitim (Kindergarten)

Gidilmesi zorunlu olmayan bir eğitim türüdür. Almanya’da 3-6 yaş arası çocukların gelişimi ve dil öğrenmeleri için açılan bu kurumlara rağbet oldukça fazladır.

Genel Okul Eğitimi (Grundschule)

Almanya’da okula başlama yaşı 6’dır. Her çocuk 6 yaşında ilkokula (Grundschule) başlar. Bu okulun eğitim süresi 4 yıl olmakla beraber bazı eyaletlerde 6 yıla kadar çıkabilmektedir. Öğrenciler 4 yıl boyunca aynı öğretmen tarafından eğitilirler. İlk iki yılda öğrencilere not verilmez ve sınıfta kalma yoktur. Öğrenciler başarı durumuna ve yeteneklerine göre 3 farklı okul türünden birine yönlendirilir.

Temel Okul (Hauptschule)

Öğrencilerin 5. sınıftan 9. sınıfa kadar temel eğitim aldıkları bir okul tipidir. Diğer okul tiplerine nazaran daha basit ve temel eğitim vermektedir.  Bu okul diplomasıyla öğrenciler daha çok pratiğe dayalı mesleklerde ilerlemeye yönelik bir temel oluştururlar. Başarılı olan öğrenciler 10. Sınıftan sonra Realschule ve Gymnasium’a geçiş yapabilir.

Ortaokul (Realschule)

Bu okullar, Hauptschule ile Gymnasium arasında yer alır. Realschule diplomaları vasıflı meslekler için temel sunarken, teknik okullar ve ileri liseye geçiş hakkı sağlamaktadır. Kamu kurumlarında orta düzeyde bir pozisyonda çalışabilmek için bu diploma şarttır. Bu okulda başarılı olan öğrenciler liseye devam ederek lise diploması (Abitur) alabilirler.

Akademik Lise (Gynmasium)

Genel okul eğitiminden(Grundschule) sonra gidilebilecek en iyi okul tipidir. Not ortalaması en yüksek öğrencilerin yönlendirildiği okuldur. Bu okullar daha bilimsel ağırlıklı eğitim vererek öğrencileri yükseköğrenime yani Abitur’a hazırlamaktadır. Bu okullarda 2 farklı diploma verilmektedir. 11.sınıf sonunda mezun olanlar meslek yüksekokuluna devam etme hakkı kazanmaktadır. Bir yıl daha okuyan öğrenciler Abitur diplomasına hak kazanmakta ve istedikleri üniversiteye başvurma hakkı elde etmektedirler.

Yükseköğrenim

Avrupa Birliği’nin önde gelen ülkelerinden Almanya’da üniversite eğitimi almak pek çok öğrencinin hayallerini süslemektedir. Almanya yükseköğrenim geleneği ve kurumsallaşmış üniversiteleriyle yurtdışında üniversite okumak isteyenlerin düşünebilecekleri bir ülkedir.

Almanya, ABD ve İngiltere’nin ardından en çok yabancı öğrenciye ev sahipliği yapan ülkedir. Hemen hemen her büyük Alman şehrinde dünyanın en iyileri arasında yer alan en az bir üniversite bulabilirsiniz. Alman üniversitelerinden 17 tanesi dünyanın en iyi 250 okulu arasında ve 40’dan fazlası ise dünyanın en iyi ilk 650 okulu arasında yer almaktadır. Bu da Almanya’yı yükseköğrenim bakımından dünyada en iyi ülkeler arasına yükseltmektedir. Almanya, eğitim kalitesi yüksek üniversitelerin yanısıra düşük öğrenim ücretleri ve mezuniyet sonrası istihdam olanakları da sunmaktadır.

Almanya’da 300 civarında devlet üniversitesinin yanında 100 civarında da özel üniversite vardır. Amerika, Kanada ve İngiltere gibi diğer gelişmiş ülkelere benzer şekilde öğrenciden eğitim ücreti değil eğitimde başarı ve sosyal yaşama uyum talep edilemketdir. Devlet üniversiteleri ücretsiz olmakla beraber yıllık harçları 200 ila 1000 Euro arasında değişmektedir. Toplam öğrenci sayısının sadece %5’ine sahip olan özel üniversitelerde ise ücretler 2,000 ila 20,000 Euro arasındadır. Özel okulların çoğu devlet tarafından akredite edilmiş olduğundan belirli bir kalite güvencesine sahiptir. Kontenjan kısıtlaması olmadığından özel okullara girmek biraz daha kolay ve bu okulların mezuniyet oranları biraz daha yüksektir.

Almanya’da üniversite eğitimi tıp eğitimi dışında 6 sömestr (3 yıl) sürer. Devlet üniversiteleri çok çeşitli alanlarda eğitim verirler. Bunların arasında Felsefe, Tıp, İktisadi ve İdari Bilimler, Hukuk ve Ekonomi gibi çok çeşitli alanlar sayılabilir. Özel üniversiteler ise genellikle dar bir alanda uzmanlaşmışlardır.

Almanya’da üniversite eğitimi almak isteyenler için üç farklı alternatif vardır. Bunlar; Üniversiteler (Universitaet), Meslek Yüksekokulları (Fachhochschule) ve Sanat Yüksek Okulları (Kunsthochschule)’dır. Üniversitelerin büyük çoğunluğunu teknik üniversiteler oluşturmaktadır. Sanat ve müzik ile ilgilenmek isteyenler sanat yüksekokullarına, mesleki eğitim almak isteyenler ise meslek yüksekokullarına yönlendirilmektedir. Meslek Yüksekokulları, üniversitelerden farklı olarak nitelikli personel ihtiyacına cevap vermeye yönelik  mesleki odaklı eğitim veren kurumlardır. Bu okullardan mezun olan öğrenciler iş piyasasında daha çabuk ve daha az zorlanarak iş bulabilmektedir.

Almanya, yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrenciler için de cazibe merkezidir.  Lisansüstü eğitimde yaygın olarak Almancanın yanında İngilizce bölümler de fazlaca bulunmaktadır. Öğrencilerden teorik dersleri geçmesinin yanında birçok makale yazmaları, kaynak araştırması yapmaları ve derste sunum yapıp proje oluşturmaları beklenmektedir. Yüksek Lisans programları 1 ila 2 yıl sürmektedir.  Doktora programları ise 3 ila 5 yıldır.

Almanya’da her yıl yaklaşık 30.000 öğrenci bir doktora programını bitirmektedir. Bu sayı birçok Avrupa ülkesinin mezun ettiği öğrenci sayısından fazladır. Almanya’da doktora programları Kişisel Doktora (Individual Doctorate) ve Planlı Doktora (Structured PhD) olarak ikiye ayrılır. İlkinde öğrenci tez çalışmasını bir profesör gözetiminde yapar ve çoğunlukla bağımsız çalışır. Bu program öğrenciye  büyük bir esneklik sunar ama aynı zamanda çok ciddi sorumluluk gerektirir. Planlı Doktora ise bir grup öğrencisinin bir grup denetmen tarafından yönlendirilmesini içerir. Almanya’da, bu tür bir içeriğe sahip ve eğitim dili İngilizce olan 600’e yakın program mevcuttur.

Almanya’da Üniversite Okumak İçin Gerekli Şartlar

Almanya’da üniversite okumak isteyen öğrenciler öncelikle hangi bölümde ve nasıl bir üniversitede okumak istediklerine karar vermelidirler. Türkiye’den farklı olarak belli sayıda okula başvuru yapma zorunluluğu yoktur. Üniversite okumak isteyen bir öğrenci istediği sayıda  üniversiteye başvuru yapabilir. Her birinin kabul şartları ayrı olabileceğinden, üniversitelere tek tek başvuru yapmak faydalı olacaktır. Almanya’da üniversite eğitimi almak isteyenlerin Türkiye’de bir üniversiteye yerleşmiş olmaları önemlidir. Türkiye’de 12 yıllık lise eğitimini başarıyla tamamlayan ve bir devlet okulu veya özel okulda 4 yıllık bir bölüme yerleşen öğrenciler (KKTC dahil) kazandıkları bölümü dil şartını sağlamak koşuluyla Almanya’da okuyabilirler. Almanya’da üniversite eğitim dili lisans için bazı özel üniversiteler dışında genelde Almanca’dır ve öğrencilerin direkt olarak üniversiteye başlayabilmeleri için TestDaf veya DSH sınavını geçmeleri gerekmektedir. Bu yeterliliği sağlayamayan B1 veya B2 seviyesinde dil yeterliliğine sahip öğrenciler üniversitelerin 1 yıllık hazırlık eğitimlerine başvuru yapıp ön kabul alabilirler. Ön kabul şartlarını sağlayan öğrenciler Almanya Öğrenci Adayı Vizesi (Studienbewerbervisum) çıkartabilirler. Almanca yeterliliği 2 yılın sonunda sağlayamayan öğrencilerin kaydı silinir. Üniversitelere kesin kayıt yaptırabilmek için C1 ve üzeri dil yeterliliği gerekmektedir. Okuldan kesin kayıt için kabul alan öğrenciler Almanya Eğitim Vizesine (Studienvisum) başvuru yapabilirler. Vize başvurusu esnasında okuldan alacağınız kabul mektupları ile birlikte, yaşam masraflarınızı karşılayabilecek kadar bir ekonomik güce sahip olduğunuzu gösteren belgeleri de sunmanız gerekmektedir.

Öğrenciler, kendi üniversitelerinin bünyesinde yer alaniş bulma kurumlarından veya dışarıdan bulabilecekleri işlerde, eğitim döneminde yarı zamanlı, tatil dönemlerinde ise tam zamanlı olarak çalışabilirler. Almanya’da yabancı öğrencilere yılda 180 yarım gün veya 90 tam gün çalışma izni verilmektedir. Alman üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin tüm Avrupa’da 18 ay boyunca tam zamanlı çalışma ve oturum hakları bulunmaktadır. Mezuniyet sonrasında bir işe yerleşen öğrencilerin süresiz oturum alma ve beş yıl sonra Alman vatandaşlığı alma hakları vardır.