Bize Ulaşın 0 (531) 893 88 28
Pazartesi — Cuma: 9:00 — 18:00
DAP ROYAL CENTER Altayçeşme Mah. Çamlı Sokak No:16 D/Blok Kat:15 D:55 Maltepe İSTANBUL

Amerika'da Eğitim

Onan Danışmanlık > Eğitim > Amerika’da Eğitim

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE EĞİTİM SİSTEMİ


ABD günümüzün eğitim alanında en gelişmiş ülkesidir. Eğitim kalitesi dünyaca kabul görmektedir. ABD’de ülke çapında her eyalette geçerli olan merkezi bir eğitim sistemi bulunmamaktadır. Tek merkezden idare edilen ve yukarıdan aşağıya işleyen otoriter bir sistemden ziyade, öğretmenlerin ve velilerinin de sorumluluk ve söz sahibi olduğu çok merkezli bir eğitim sistemi bulunmaktadır. Her eyaletin kendi içinde bağlı olduğu ve eğitim politikalarını belirleyen eyalet eğitim kurulları ve daireleri vardır.

ABD’de zorunlu eğitim süresi eyaletlere göre 10 yıl ile 13 yıl arasında değişmektedir. Esas olan zorunlu eğitimin 10 yıldan az olmamasıdır. Zorunlu eğitime başlama yaşı eyaletlere göre 5, 6 veya 7 yaş olarak değişmektedir. ABD’de eğitim lise ve üniversite için paralıdır. Devlet okullarının dahi yıllık ücretleri vardır. Özel okullarda fiyatlar daha yüksektir. Ancak üstün başarı ve spor bursları çok yaygındır.

Amerikan eğitim sisteminde katı bir ders programı ve kitaba bağlılık yerine bağımsız olarak bilgi edinme metotlarının öğretilmesine ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasına ağırlık verilmektedir. Öğrencinin tek bir konuda uzmanlaşması yerine mümkün olduğu kadar çeşitli konularda araştırma yaparak geniş bir bilgi ve kültür birikimi oluşturmasına gayret gösterilmektedir. Bu eğitim metoduyla öğrencinin değişen koşullara daha kolay uyum sağlayabileceğine, yenilikleri takip edeceğine, iş hayatında ortaya çıkabilecek olağan problemlere daha kolay doğru çözümler bulabileceğine inanılmaktadır.

Amerikan eğitim sisteminde okullarda verilen ders sayıları az tutularak öğrencilere, spor, satranç, müzik, tiyatro, resim, fotoğrafçılık, dans, bilimsel araştırma vs. gibi etkinliklerde bulunmaları özendirilmektedir. Bütün bu ders dışı faaliyetlerin üniversitelere girişte ve burs temininde çok önemli etkisi olmaktadır.

Dünyada uluslararası öğrenci hareketliliği; 1990’da 1,3 milyon kişi, 2010’da 4,2 milyon kişiyken 2019’da 8,5 milyon kişiye ulaşmıştır. Amerikan eğitim sistemi, her yıl ev sahipliği yaptığı 1 milyondan fazla uluslararası öğrenci ile dünyada % 18’lik payla birinci sıradadır.

Ayrıca dünyada ki toplam 300 milyar dolarlık uluslararası öğrenci gelirinin 45 milyar doları ABD’ye aittir.


Okul Öncesi Eğitim(Pre-School / Kindergarten)

3-6 yaş arası çocukların gitmesi için açılmış olan bu okullar, öğrencileri ilkokul eğitimine hazırlamak için basamak niteliğindedir. Bu eğitim ülkede ücretsizdir. Kreş ve anaokulu olarak da adlandırılan bu okullara ülkede ki çocukların %90’ından fazlası katılım göstermektedir.

İlkokul ve Ortaöğretim (Elementary School / Primary School, Secondary Education / High School)

Genel olarak okula başlama yaşının 6 olduğu ABD’de ilkokulun temel amacı 6-12 yaş arasındaki çocukların genel gelişimlerini sağlamak, temel bilgi, beceri ve öğrenme için uygun ortam oluşturarak, öğrencilere olumlu davranış kazandırmaktır.

Ortaöğretim ortaokul ve lise eğitimini kapsamaktadır. Temel eğitimin bitiş zamanına göre 7. veya 9. sınıftan başlayıp 12. sınıfın sonuna kadar devam etmektedir. Genel olarak zorunlu eğitim 16 yaşına kadar sürer. ABD’de genel ortaöğretim 12 yıl sürmekte ve farklı şekillerde bitirilebilmektedir;

 • 8-4 sistemi: 8 yıl ilkokuldan sonra 4 yıl lise(High School) okunmaktadır.
 • 6-3-3 sistemi: İlkokul 6 yılda tamamlanırken, lise eğitimi iki aşamada tamamlanır. 3 yıl Junior ve 3 yıl Senior olarak adlandırılan lise eğitimi verilir.
 • 4-4-4 sistemi: 4 yıllık ilkokul eğitiminin ardından 4 yıl ortaokul(Middle School) ve ardından 4 yıl lise(High School) eğitimi alınır.
 • 6-6 sistemi: 6yıllık ilkokul eğitiminin ardından Junior ve Senior eğitiminin beraber verildiği 6 yıllık lise eğitimi(Combined Junior and High School) tamamlanır.

Ortaöğretimin birinci devresinde (Junior) mesleki rehberliğe önem verilir. Çocuklar bu devrede geleceklerini planlamaya başlarlar.

Ortaöğretimin ikinci devresinde (Senior) ise temel derslerin yanı sıra üniversiteye hazırlık, mesleki ve genel eğitim amaçlı dersler sunulur. Öğrenciler bir temel, bir de yan alan seçmektedirler. Seçmiş oldukları bu alanlara göre belirlenmiş zorunlu ve seçmeli dersleri almak mecburiyetindedirler. ABD’de lise eğitim sistemi çok zor değildir.

 1. sınıfa gelen öğrenciler herhangi bir genel ve yerel sınava girme zorunluluğu olmadan lise diploması alabilmektedir. Liseden mezun olduktan sonra öğrenciler bir koleje veya üniversiteye gidebilirler. Üniversiteye giriş şartları eyaletten eyalete ve üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermektedir.

Ailesi ABD’de oturma ve çalışma izni olmayan velilerin çocukları ABD’de yabancı öğrenci statüsünde kabul edilir. Türkiye’den ABD’ ye gidip lise okumak isterseniz özel liseler için 14 devlet liseleri için 15 yaşınızı doldurmuş olmanız gerekmektedir. Devlet okullarında en fazla 1 yıl eğitim alma hakkınız vardır. Ardından özel liselere geçmeniz gerekmektedir. Ancak lise son sınıfta eğitiminize ABD’de başlarsanız devlet liselerinden mezun olabilirsiniz. Lise hayatınız boyunca isterseniz okulun yurdunda kalmayı seçebilir veya Amerikalı bir ailenin yanında da kalabilirsiniz. Her okulun başvuru şartları farklı olmakla birlikte dil yeterliliğiniz yoksa hazırlık sınıfı da okuyabilirsiniz. Devlet okullarının fiyatı 5 ila 10 bin dolar arası değişmektedir. Özel okulların fiyatı ise 10 bin dolar seviyesinden başlayıp 40 bin dolara kadar çıkmaktadır. Bu okullarda okuyabilmeniz için F-1 öğrenci vizenizin olması gerekmektedir. Yükseköğrenim eğitiminizi ABD’de almak istiyorsanız en azından lisenin son yılını ABD’de okumak hem dilinizi geliştirme, hem de eğitim sistemine adapte olma açısından size çok faydalı olacaktır.

Yükseköğrenim

 • İki Yıllık Eğitim Veren Yüksekokullar(Community Colleges)

ABD’de 2 yıllık eğitim veren Community Kolejler çok yaygındır. ABD’de doğrudan bir üniversiteye başlayabileceğiniz gibi, aynı zamanda eğitiminize Community Kolej olarak adlandırılan yüksekokullarda da başlayabilirsiniz. Amerikalı öğrencilerin yaklaşık %40’ı üniversite eğitimlerine Community Kolej’de başlamaktadır. ABD’de binden fazla Community Kolej vardır. Fiyatları lisans programlarına göre çok daha uygundur (Yıllık 5-10 bin dolar arasında). Bu okulları bitiren öğrenciler ön lisans diploması(Associate Degree) almaya hak kazanırlar. Eğitimlerine devam etmek isteyenler kredilerini üniversiteye aktarmak suretiyle ön lisans diplomasının üzerine 2 sene daha okuyarak lisans diploması (Bachelors Degree) alabilirler. Birçok 4 yıllık eğitim veren üniversitenin Community Kolejler ile anlaşması vardır. Bu şekilde öğrenciler üniversite eğitimlerine direk 3. sınıftan başlayabilmektedir.

Yurtdışından gelip ABD’de Community Kolej’e başvurmak için liseden belli bir ortalama ile mezunu olmanız ve İngilizcenizin okulun belirlediği taban puan seviyesinde olması yeterlidir. (Genelde TOEFL sınavından en az 56 istenir. Dil yeterliliği istemeyen okullar da vardır.) Bunun dışında, başvurduğunuz okula bağlı olarak referans mektubu, gelir düzeyini gösterir belgeler ve ek belgeler istenebilmektedir.

 • Üniversite ve Kolej(University / College / Postsecondary Education)

ABD’de üniversitelerin en önemli özelliği ve gücü çeşitliliğinde saklıdır. Dünyanın dört bir yanındaki öğrencilere ev sahipliği yapan ABD üniversiteleri, kaliteli eğitim kadroları ve teknolojik gelişmelere öncülük etmeleri ile dünyada en önde gelmektedirler. 2020 yılına göre dünyanın en iyi 10 üniversitesinden 7 tanesi ABD’de yer almaktadır. ABD’de 6 bine yakın özel ve devlete bağlı üniversite de yaklaşık 20 milyondan fazla öğrenci eğitim görmektedir.

Amerikan eğitim sisteminde üniversiteye kolej de denmektedir. Kolejler üniversitelere bağlı fakülteler gibi eğitim vermekte veya belli alanlarda eğitim veren daha küçük kurumlardır. Kolejler de mezun olan öğrencilerine 4 yıllık lisans diploması verirler. Bu kolejler lise ile karıştırılmamalıdır.

ABD’de üniversiteler 4 yıllık lisans eğitimi(Bachelor’s Degree) vermektedir. Ayrıca lisans eğitimden sonra öğrenciler yüksek lisans(Master’s Degree) ve doktora eğitimine(Ph.D / Advanced Professional Degree) devam edebilmektedir.

ABD’de üniversite de bölüm değiştirmek çok sık rastlanan bir durumdur. Özgürlükçü bir eğitim sistemine sahip olan ülke bu konuda çok esnektir. Çoğunlukla öğrenciler uzmanlaşmak istedikleri veya keyif aldıkları bölümü sonradan keşfederek okudukları bölümü değiştirmek ister. Üniversitede ki iki yılınızı başarı ile tamamlamanız koşuluyla bu haktan yararlanabilirsiniz.

Lisans derecesini alabilmek için bir alanda genellikle 120 krediyi tamamlak gerekir. Ancak, mezuniyet için ön şart olan kredi sayısı okullara göre değişiklik göstermektedir. Dört yıllık eğitimde alınan dersler, alan dersleri (major) ve seçmeli dersler (minor) olarak ikiye ayrılır. Öğrenciler mezun oldukları alan göre, Bachelor of Arts (B.A) ya da Bachelor of Science (B.S) diploması alırlar.

Amerikan eğitim sisteminde 1. sınıf öğrencilerine; Freshman, 2. sınıf öğrencilerine; Sophomore, 3. sınıf öğrencilerine; Junior, 4. sınıf öğrencilerine ise Senior denmektedir.

ABD’de üniversite okumak istiyorsanız eğitime başlamayı düşündüğünüz akademik dönemden en az bir yıl öncesinde okullara başvurunuzu başlatmalısınız. Başvurmayı düşündüğünüz okulların web sayfalarını detaylı bir şekilde incelemeli ve son başvuru tarihine kadar başvuru aşamasında istenen belgeleri hazırlamalısınız.

ABD’de lisans eğitimi için gereken şart ve belgeler:

 • Mezun olacağınız eğitim kurumundan alacağınız 12 yıllık bir öğrenim dönemini kapsayan, lise veya dengi okul diploması
 • 4’lük not sisteminde en az 2,5 not ortalamasına sahip olmanız istense de, Amerika’da burslu eğitim ya da saygın bir üniversitede öğrenim görmeyi düşünüyorsanız eğer, bunun üzerinde bir diploma not ortalamasını garantilemeniz gerekir.
 • Uluslararası bir üniversiteye başvuruda bulunacak öğrencilerin önlerindeki en büyük engel yabancı dil yeterliliğidir. Bu açıdan ABD’de okumak için başvuruda bulunacaksanız İngilizce yeterliliğinizi TOEFL(En az 80 puan. Daha düşük isteyen okullar da vardır.) sınavıyla kanıtlamanız gerekmektedir.
 • Amerika’da dil yeterlilik sınavının yanı sıra, çoğu üniversite sizden eğitim alacağınız programlara göre SAT(Scholastic Aptitude Test) ve ACT(American College Testing) gibi genel bilgi ve yetenek testlerini geçmenizi ister.
 • Eğitim almayı düşündüğünüz üniversiteyi neden seçtiğinizi ve gelecek planlarınızı anlatan bir niyet mektubu yazmalısınız.
 • Öğretmenlerinizden 2-3 tane referans mektubu almalısınız.
 • Mimari, moda tasarımı gibi bölümlere başvuracaksanız portfolyo hazırlamanız da gerekmektedir.

ABD’de ki okullara başvurular genelde web sitelerinden online yapılmaktadır ancak nadir de olsa bazı okullar halen kağıt başvuru formu kabul edebilmektedir.

Eğitiminize Tıp, Hukuk, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Hemşirelik gibi profesyonel alanlarda devam etmek istiyorsanız dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, Türkiye’deki sistemden farklı olarak, bu alanlarda eğitim almak için önceden üç veya dört yıllık bir eğitim almanız gerektiği, akabinde bu okulların açtığı sınavlarla okula kabulünüzün gerçekleşeceğidir. Hukuk fakültelerinde okumak için Law School Admission Test(LSAT), Tıp fakülteleri için Medical College Admission Test(MCAT), Diş Hekimliği için Dental Admission Test(DAT), Eczacılık için Pharmacy College Admission Test(PCAT), Veterinerlik için Veterinary College Admission Test(VCAT) sınavlarını başarı ile geçmeniz gerekmektedir. Sonuç olarak toplamda altı ila sekiz yıllık bir eğitim süresini göz önüne almanız gerekmektedir.


Lisansüstü eğitimin ilk aşaması yüksek lisans derecesidir ve “Graduate Study” olarak adlandırılır. Lisans öğreniminden sonra, genel olarak 30-36 kredinin tamamlanması ve genellikle bir yüksek lisans tezinin hazırlanması gerekir. Bazı yüksek lisans programlarında, tez yerine bitirme sınavına girilerek yüksek lisans derecesine sahip olunur. Yüksek lisans programları genel olarak 2 yıl sürmektedir. Bu derece, Fen ve Mühendislik alanları için Master of Science (M.S.) olarak Sosyal Bilimler alanları için ise Master of Arts (M.A.) olarak verilir. Bazı yüksek lisans dereceleri Master of Fine Arts (MFA), Master of Business Administration (MBA) gibi alanları gösteren kısaltmalarla ifade edilebilmektedir.

ABD’de yüksek lisans ve doktora eğitimi için gereken şart ve belgeler:

 • Dört yıllık lisans diploması(Bachelor’s Degree)
 • Doktora eğitimi için yüksek lisans diploması(Master’s Degree)
 • Üniversitede alınan not ortalamasının GPA (grade point average) dörtlük not sisteminde üç veya üçün üstünde olması.(Daha düşük isteyen üniversiteler de vardır)
 • MBA(Master of Business Administration) eğitimi almak isteyenler için GMAT(General Management Admission Test) sınav sonucu.
 • GRE(Graduate Record Examination) puanı
 • TOEFL puanı(Genellikle 90 ve üzeri istenmektedir.)

Bunlara ek olarak cv, akademik referans ve motivasyon mektubu da istenmektedir.

Lisansüstü eğitimin ikinci aşaması olan doktora, yüksek lisans eğitimi üzerine üç veya dört yıllık bir öğrenim ve araştırmayı gerektirmektedir. Özellikle araştırmaya yönelik alanlarda bu süreç uzayabilmektedir. Doktora eğitiminde daha önce hakkında çalışma yapılmamış bir alanda tez hazırlanması istenir. Öğrenimin sonunda doktora derecesi, Doctor of Philosophy (Ph.D.) olarak verilir. Doctor of Business Administration (D.B.A) olarak verilen doktora dereceleri de vardır.

Doktora öğrenimi iki aşamalıdır. Okuldan okula farklılık göstermekle birlikte ilk 1,5-2 yıl boyunca ders sorumluluğunu tamamlanır ve sonrasında konusu ile ilgili doktora yeterlilik sınavına girer. İkinci aşamada ise doktora tezini hazırlamak için çalışmalara başlar.

Ekonomi, Psikoloji ve Mühendislik gibi bazı alanlarda, lisans derecesini müteakip doktora programlarına devam etme şansı imkânı bulunmakta olup bu tür programlar Bütünleşik Doktora (Integrated Ph.D.) olarak isimlendirilmektedirler.

ABD’de yükseköğrenim ücretlidir. Ücretler okuldan okula ve bölgeden bölgeye değişmekle birlikte, yıllık ortalama 20.000-65.000 dolar arasındadır. Ancak üniversite okurken İhtiyaç Bursu, Üstün Başarı bursu ve Spor Bursu alabilirsiniz. Her okulun burs prosedürü farklı olduğu için tercih edeceğiniz okulun şartlarını incelemeniz de fayda vardır. Ayrıca yüksek lisans ve doktora sürecinde üniversitede Araştırma ve Öğretim Asistanlığı yaparak geçiminizi sağlayabilirsiniz.

ABD de yabancı öğrencilerin üniversite kampüsü dışında ki part-time işlerde çalışabilmeleri için ilk senelerini başarılı olarak bitirmeleri istenmektedir. İlk yıl sadece üniversite kampüsü içerisinde (yurtlar, bilgisayar merkezi, kütüphane, kayıt kabul büroları veya diğer tesisler) haftalık 20 saati geçmeyecek şekilde çalışma imkanı sunulmaktadır.